RS KallingeRS Kallinge- Resultat och spelschema.
ALLSVENSKAN


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
0  16-10-01ANDREASHOSAK6-5AVSLUTAD
1  16-05-14DAVID.SANDREAS5-8AVSLUTAD
2  16-05-14BENGTHOSAK6-5AVSLUTAD
3  16-05-14KRISTINAKIDDE6-7AVSLUTAD
4  16-05-14PIAJOEL6-6AVSLUTAD
5  16-05-21ANDREASPATRIK6-7AVSLUTAD
6  16-05-21HOSAKDAVID.S8-8AVSLUTAD
7  16-05-21JOELBENGT6-6AVSLUTAD
8  16-05-21PIAKRISTINA5-7AVSLUTAD
9  16-05-28HOSAKANDREAS6-4AVSLUTAD
10  16-05-28PATRIKKIDDE7-6AVSLUTAD
11  16-05-28DAVID.SJOEL5-4AVSLUTAD
12  16-05-28BENGTKRISTINA7-5AVSLUTAD
13  16-06-04ANDREASKIDDE8-5AVSLUTAD
14  16-06-04JOELHOSAK7-5AVSLUTAD
15  16-06-04PIAPATRIK5-6AVSLUTAD
16  16-06-04KRISTINADAVID.S9-8AVSLUTAD
17  16-06-11JOELANDREAS5-5AVSLUTAD
18  16-06-11KIDDEPIA5-8AVSLUTAD
19  16-06-11HOSAKKRISTINA4-5AVSLUTAD
20  16-06-11PATRIKBENGT5-4AVSLUTAD
21  16-06-18ANDREASPIA3-5AVSLUTAD
22  16-06-18KRISTINAJOEL3-2AVSLUTAD
23  16-06-18BENGTKIDDE3-5AVSLUTAD
24  16-06-18DAVID.SPATRIK4-3AVSLUTAD
25  16-08-27KRISTINAANDREAS6-9AVSLUTAD
26  16-08-27PIABENGT9-8AVSLUTAD
27  16-08-27KIDDEDAVID.S5-7AVSLUTAD
28  16-08-27HOSAKPATRIK9-8AVSLUTAD
29  16-09-03ANDREASBENGT6-3AVSLUTAD
30  16-09-03DAVID.SPIA4-7AVSLUTAD
31  16-09-03PATRIKJOEL8-7AVSLUTAD
32  16-09-03HOSAKKIDDE8-7AVSLUTAD
33  16-09-10BENGTDAVID.S7-8AVSLUTAD
34  16-09-10KRISTINAPATRIK6-9AVSLUTAD
35  16-09-10PIAHOSAK7-7AVSLUTAD
36  16-09-10JOELKIDDE6-5AVSLUTAD
37  16-09-17ANDREASDAVID.S7-9AVSLUTAD
38  16-09-17HOSAKBENGT8-7AVSLUTAD
39  16-09-17KIDDEKRISTINA6-7AVSLUTAD
40  16-09-17JOELPIA8-6AVSLUTAD
41  16-09-24PATRIKANDREAS9-7AVSLUTAD
42  16-09-24DAVID.SHOSAK8-7AVSLUTAD
43  16-09-24BENGTJOEL10-10AVSLUTAD
44  16-09-24KRISTINAPIA8-8AVSLUTAD
45  16-10-01KIDDEPATRIK4-5AVSLUTAD
46  16-10-01JOELDAVID.S5-3AVSLUTAD
47  16-10-01KRISTINABENGT4-6AVSLUTAD
48  16-10-08KIDDEANDREAS7-7AVSLUTAD
49  16-10-08HOSAKJOEL8-8AVSLUTAD
50  16-10-08PATRIKPIA7-8AVSLUTAD
51  16-10-08DAVID.SKRISTINA8-8AVSLUTAD
52  16-10-15ANDREASJOEL6-5AVSLUTAD
53  16-10-15PIAKIDDE5-6AVSLUTAD
54  16-10-15KRISTINAHOSAK6-5AVSLUTAD
55  16-10-15BENGTPATRIK4-6AVSLUTAD
56  16-10-22PIAANDREAS7-6AVSLUTAD
57  16-10-22JOELKRISTINA9-7AVSLUTAD
58  16-10-22KIDDEBENGT5-7AVSLUTAD
59  16-10-22PATRIKDAVID.S7-7AVSLUTAD
60  16-10-29ANDREASKRISTINA9-8AVSLUTAD
61  16-10-29BENGTPIA6-8AVSLUTAD
62  16-10-29DAVID.SKIDDE10-6AVSLUTAD
63  16-10-29PATRIKHOSAK6-9AVSLUTAD
64  16-11-05BENGTANDREAS4-5AVSLUTAD
65  16-11-05PIADAVID.S5-5AVSLUTAD
66  16-11-05JOELPATRIK7-5AVSLUTAD
67  16-11-05KIDDEHOSAK5-5AVSLUTAD
69  16-11-12DAVID.SBENGT5-0AVSLUTAD
70  16-11-12PATRIKKRISTINA7-6AVSLUTAD
71  16-11-12HOSAKPIA6-5AVSLUTAD
72  16-11-12KIDDEJOEL7-7AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
PATRIK161015105-99631
DAVID.S16844104-96828
ANDREAS16826102-96626
PIA16745104-98625
JOEL16664102-95724
HOSAK16646105-103222
KRISTINA16628101-109-820
BENGT16421088-100-1214
KIDDE16331091-106-1512

KORPEN


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  16-05-14SIMONSTEFAN.S5-3AVSLUTAD
2  16-05-14JARLEBERGBERTIL6-7AVSLUTAD
3  16-05-14GUNILLAHANS5-6AVSLUTAD
4  16-05-14DAVID.JPERMEVIK5-5AVSLUTAD
5  16-05-21STEFAN.STOBIAS0-6AVSLUTAD
6  16-05-21BERTILSIMON7-5AVSLUTAD
7  16-05-21PERMEVIKJARLEBERG0-9AVSLUTAD
8  16-05-21DAVID.JGUNILLA4-4AVSLUTAD
9  16-05-28BERTILSTEFAN.S7-5AVSLUTAD
10  16-05-28TOBIASHANS6-7AVSLUTAD
11  16-05-28SIMONPERMEVIK4-0AVSLUTAD
12  16-05-28JARLEBERGGUNILLA5-8AVSLUTAD
13  16-06-04STEFAN.SHANS5-4AVSLUTAD
14  16-06-04PERMEVIKBERTIL5-5AVSLUTAD
15  16-06-04DAVID.JTOBIAS6-7AVSLUTAD
16  16-06-04GUNILLASIMON7-7AVSLUTAD
17  16-06-11PERMEVIKSTEFAN.S4-4AVSLUTAD
18  16-06-11HANSDAVID.J3-5AVSLUTAD
19  16-06-11BERTILGUNILLA5-7AVSLUTAD
20  16-06-11TOBIASJARLEBERG5-5AVSLUTAD
21  16-06-18STEFAN.SDAVID.J4-5AVSLUTAD
22  16-06-18GUNILLAPERMEVIK1-0AVSLUTAD
23  16-06-18JARLEBERGHANS4-0AVSLUTAD
24  16-06-18SIMONTOBIAS1-5AVSLUTAD
25  16-08-27GUNILLASTEFAN.S6-5AVSLUTAD
26  16-08-27DAVID.JJARLEBERG0-5AVSLUTAD
27  16-08-27HANSSIMON0-0AVSLUTAD
28  16-08-27BERTILTOBIAS6-10AVSLUTAD
29  16-09-03STEFAN.SJARLEBERG5-5AVSLUTAD
30  16-09-03SIMONDAVID.J5-0AVSLUTAD
31  16-09-03TOBIASPERMEVIK6-5AVSLUTAD
32  16-09-03BERTILHANS4-0AVSLUTAD
33  16-09-10JARLEBERGSIMON2-5AVSLUTAD
34  16-09-10GUNILLATOBIAS5-5AVSLUTAD
35  16-09-10DAVID.JBERTIL5-6AVSLUTAD
36  16-09-10PERMEVIKHANS0-0AVSLUTAD
37  16-09-17STEFAN.SSIMON4-7AVSLUTAD
38  16-09-17BERTILJARLEBERG4-6AVSLUTAD
39  16-09-17HANSGUNILLA0-2AVSLUTAD
40  16-09-17PERMEVIKDAVID.J0-0AVSLUTAD
41  16-09-24TOBIASSTEFAN.S7-5AVSLUTAD
42  16-09-24SIMONBERTIL6-5AVSLUTAD
43  16-09-24JARLEBERGPERMEVIK1-0AVSLUTAD
44  16-09-24GUNILLADAVID.J0-0AVSLUTAD
45  16-10-01STEFAN.SBERTIL2-9AVSLUTAD
46  16-10-01HANSTOBIAS0-5AVSLUTAD
47  16-10-01PERMEVIKSIMON0-7AVSLUTAD
48  16-10-01GUNILLAJARLEBERG5-3AVSLUTAD
49  16-10-08HANSSTEFAN.S0-5AVSLUTAD
50  16-10-08BERTILPERMEVIK6-3AVSLUTAD
51  16-10-08TOBIASDAVID.J6-8AVSLUTAD
52  16-10-08SIMONGUNILLA7-7AVSLUTAD
53  16-10-15STEFAN.SPERMEVIK7-7AVSLUTAD
54  16-10-15DAVID.JHANS2-0AVSLUTAD
55  16-10-15GUNILLABERTIL3-5AVSLUTAD
56  16-10-15JARLEBERGTOBIAS3-5AVSLUTAD
57  16-10-22DAVID.JSTEFAN.S7-5AVSLUTAD
58  16-10-22PERMEVIKGUNILLA7-6AVSLUTAD
59  16-10-22HANSJARLEBERG0-5AVSLUTAD
60  16-10-22TOBIASSIMON5-5AVSLUTAD
61  16-10-29STEFAN.SGUNILLA5-4AVSLUTAD
62  16-10-29JARLEBERGDAVID.J4-6AVSLUTAD
63  16-10-29SIMONHANS6-0AVSLUTAD
64  16-10-29TOBIASBERTIL7-7AVSLUTAD
65  16-11-05JARLEBERGSTEFAN.S3-2AVSLUTAD
66  16-11-05DAVID.JSIMON5-7AVSLUTAD
67  16-11-05PERMEVIKTOBIAS6-6AVSLUTAD
68  16-11-05HANSBERTIL0-5AVSLUTAD
69  16-11-12SIMONJARLEBERG7-1AVSLUTAD
70  16-11-12TOBIASGUNILLA7-3AVSLUTAD
71  16-11-12BERTILDAVID.J8-7AVSLUTAD
72  16-11-12HANSPERMEVIK0-0AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
SIMON16104284-513334
TOBIAS1695298-722632
BERTIL16102496-771932
JARLEBERG1672767-59823
GUNILLA1665573-71223
DAVID.J1664665-69-422
STEFAN.S16331066-86-2012
PERMEVIK1618742-67-2511
HANS16231120-59-399

TIPSLIGAN


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  16-01-09STEFAN.JGUNILLA7-5AVSLUTAD
2  16-01-09HOSAKBENGT8-9AVSLUTAD
3  16-01-09MARCUSDAVID.J0-3AVSLUTAD
4  16-01-09PATRIKKIDDE7-7AVSLUTAD
5  16-01-09KRISTINABERTIL3-4AVSLUTAD
6  16-01-09JOELSIMON7-4AVSLUTAD
7  16-01-09TODDEPIA7-10AVSLUTAD
8  16-01-09HANSANDREAS5-6AVSLUTAD
9  16-01-09STEFAN.SDAVID.S6-9AVSLUTAD
10  16-01-16GUNILLABENGT7-4AVSLUTAD
11  16-01-16DAVID.JSTEFAN.J5-5AVSLUTAD
12  16-01-16KIDDEHOSAK4-4AVSLUTAD
13  16-01-16BERTILMARCUS3-0AVSLUTAD
14  16-01-16SIMONPATRIK7-5AVSLUTAD
15  16-01-16PIAKRISTINA4-5AVSLUTAD
16  16-01-16ANDREASJOEL5-7AVSLUTAD
17  16-01-16DAVID.STODDE5-7AVSLUTAD
18  16-01-16STEFAN.SHANS6-6AVSLUTAD
19  16-01-23DAVID.JGUNILLA5-4AVSLUTAD
20  16-01-23BENGTKIDDE6-9AVSLUTAD
21  16-01-23STEFAN.JBERTIL6-1AVSLUTAD
22  16-01-23HOSAKSIMON7-3AVSLUTAD
23  16-01-23MARCUSPIA0-3AVSLUTAD
24  16-01-23PATRIKANDREAS6-7AVSLUTAD
25  16-01-23KRISTINADAVID.S3-7AVSLUTAD
26  16-01-23JOELSTEFAN.S5-6AVSLUTAD
27  16-01-23TODDEHANS8-5AVSLUTAD
28  16-01-30GUNILLAKIDDE3-4AVSLUTAD
29  16-01-30BERTILDAVID.J2-8AVSLUTAD
30  16-01-30SIMONBENGT5-8AVSLUTAD
31  16-01-30PIASTEFAN.J8-4AVSLUTAD
32  16-01-30ANDREASHOSAK6-7AVSLUTAD
33  16-01-30DAVID.SMARCUS3-0AVSLUTAD
34  16-01-30STEFAN.SPATRIK3-9AVSLUTAD
35  16-01-30HANSKRISTINA6-3AVSLUTAD
36  16-01-30TODDEJOEL4-5AVSLUTAD
37  16-02-06BERTILGUNILLA4-6AVSLUTAD
38  16-02-06KIDDESIMON6-2AVSLUTAD
39  16-02-06DAVID.JPIA4-4AVSLUTAD
40  16-02-06BENGTANDREAS3-2AVSLUTAD
41  16-02-06STEFAN.JDAVID.S5-5AVSLUTAD
42  16-02-06HOSAKSTEFAN.S5-3AVSLUTAD
43  16-02-06MARCUSHANS0-3AVSLUTAD
44  16-02-06PATRIKTODDE6-3AVSLUTAD
45  16-02-06KRISTINAJOEL3-7AVSLUTAD
46  16-02-13GUNILLASIMON3-4AVSLUTAD
47  16-02-13PIABERTIL4-2AVSLUTAD
48  16-02-13ANDREASKIDDE3-4AVSLUTAD
49  16-02-13DAVID.SDAVID.J6-5AVSLUTAD
50  16-02-13STEFAN.SBENGT4-4AVSLUTAD
51  16-02-13HANSSTEFAN.J4-4AVSLUTAD
52  16-02-13TODDEHOSAK3-4AVSLUTAD
53  16-02-13JOELMARCUS3-0AVSLUTAD
54  16-02-13KRISTINAPATRIK5-7AVSLUTAD
55  16-02-20PIAGUNILLA6-5AVSLUTAD
56  16-02-20SIMONANDREAS7-8AVSLUTAD
57  16-02-20BERTILDAVID.S3-6AVSLUTAD
58  16-02-20KIDDESTEFAN.S6-7AVSLUTAD
59  16-02-20DAVID.JHANS5-8AVSLUTAD
60  16-02-20BENGTTODDE8-6AVSLUTAD
61  16-02-20STEFAN.JJOEL6-7AVSLUTAD
62  16-02-20HOSAKKRISTINA7-7AVSLUTAD
63  16-02-20MARCUSPATRIK0-3AVSLUTAD
64  16-02-27GUNILLAANDREAS5-8AVSLUTAD
65  16-02-27DAVID.SPIA8-7AVSLUTAD
66  16-02-27STEFAN.SSIMON6-6AVSLUTAD
67  16-02-27HANSBERTIL4-4AVSLUTAD
68  16-02-27TODDEKIDDE7-6AVSLUTAD
69  16-02-27JOELDAVID.J7-7AVSLUTAD
70  16-02-27KRISTINABENGT9-6AVSLUTAD
71  16-02-27PATRIKSTEFAN.J7-6AVSLUTAD
72  16-02-27MARCUSHOSAK0-3AVSLUTAD
73  16-03-05DAVID.SGUNILLA4-2AVSLUTAD
74  16-03-05ANDREASSTEFAN.S3-0AVSLUTAD
75  16-03-05PIAHANS3-3AVSLUTAD
76  16-03-05SIMONTODDE5-7AVSLUTAD
77  16-03-05BERTILJOEL6-4AVSLUTAD
78  16-03-05KIDDEKRISTINA4-5AVSLUTAD
79  16-03-05DAVID.JPATRIK5-5AVSLUTAD
80  16-03-05BENGTMARCUS3-0AVSLUTAD
81  16-03-05STEFAN.JHOSAK4-4AVSLUTAD
82  16-03-12GUNILLASTEFAN.S6-6AVSLUTAD
83  16-03-12HANSDAVID.S8-8AVSLUTAD
84  16-03-12TODDEANDREAS4-9AVSLUTAD
85  16-03-12JOELPIA8-5AVSLUTAD
86  16-03-12KRISTINASIMON9-9AVSLUTAD
87  16-03-12PATRIKBERTIL6-8AVSLUTAD
88  16-03-12MARCUSKIDDE0-3AVSLUTAD
89  16-03-12HOSAKDAVID.J9-7AVSLUTAD
90  16-03-12STEFAN.JBENGT4-7AVSLUTAD
91  16-03-19HANSGUNILLA2-3AVSLUTAD
92  16-03-19STEFAN.STODDE6-5AVSLUTAD
93  16-03-19DAVID.SJOEL5-5AVSLUTAD
94  16-03-19ANDREASKRISTINA5-4AVSLUTAD
95  16-03-19PIAPATRIK4-4AVSLUTAD
96  16-03-19SIMONMARCUS3-0AVSLUTAD
97  16-03-19BERTILHOSAK4-5AVSLUTAD
98  16-03-19KIDDESTEFAN.J5-5AVSLUTAD
99  16-03-19DAVID.JBENGT4-4AVSLUTAD
100  16-03-26GUNILLATODDE8-3AVSLUTAD
101  16-03-26JOELHANS5-5AVSLUTAD
102  16-03-26KRISTINASTEFAN.S7-3AVSLUTAD
103  16-03-26PATRIKDAVID.S7-7AVSLUTAD
104  16-03-26MARCUSANDREAS0-3AVSLUTAD
105  16-03-26HOSAKPIA8-7AVSLUTAD
106  16-03-26STEFAN.JSIMON9-6AVSLUTAD
107  16-03-26BENGTBERTIL7-4AVSLUTAD
108  16-03-26DAVID.JKIDDE8-8AVSLUTAD
109  16-04-02JOELGUNILLA5-3AVSLUTAD
110  16-04-02TODDEKRISTINA5-7AVSLUTAD
111  16-04-02HANSPATRIK4-6AVSLUTAD
112  16-04-02STEFAN.SMARCUS3-0AVSLUTAD
113  16-04-02DAVID.SHOSAK7-7AVSLUTAD
114  16-04-02ANDREASSTEFAN.J8-3AVSLUTAD
115  16-04-02PIABENGT4-8AVSLUTAD
116  16-04-02SIMONDAVID.J3-5AVSLUTAD
117  16-04-02BERTILKIDDE5-6AVSLUTAD
118  16-04-09GUNILLAKRISTINA6-6AVSLUTAD
119  16-04-09PATRIKJOEL7-6AVSLUTAD
120  16-04-09MARCUSTODDE0-3AVSLUTAD
121  16-04-09HOSAKHANS7-3AVSLUTAD
122  16-04-09STEFAN.JSTEFAN.S4-3AVSLUTAD
123  16-04-09BENGTDAVID.S7-4AVSLUTAD
124  16-04-09DAVID.JANDREAS4-5AVSLUTAD
125  16-04-09KIDDEPIA5-6AVSLUTAD
126  16-04-09BERTILSIMON5-8AVSLUTAD
127  16-04-16PATRIKGUNILLA7-4AVSLUTAD
128  16-04-16KRISTINAMARCUS3-0AVSLUTAD
129  16-04-16JOELHOSAK3-4AVSLUTAD
130  16-04-16TODDESTEFAN.J6-2AVSLUTAD
131  16-04-16HANSBENGT5-5AVSLUTAD
132  16-04-16STEFAN.SDAVID.J2-5AVSLUTAD
133  16-04-16DAVID.SKIDDE5-4AVSLUTAD
134  16-04-16ANDREASBERTIL7-6AVSLUTAD
135  16-04-16PIASIMON7-4AVSLUTAD
136  16-04-23GUNILLAMARCUS3-0AVSLUTAD
137  16-04-23HOSAKPATRIK4-5AVSLUTAD
138  16-04-23STEFAN.JKRISTINA4-4AVSLUTAD
139  16-04-23BENGTJOEL3-3AVSLUTAD
140  16-04-23DAVID.JTODDE5-2AVSLUTAD
141  16-04-23KIDDEHANS5-4AVSLUTAD
142  16-04-23BERTILSTEFAN.S5-3AVSLUTAD
143  16-04-23SIMONDAVID.S3-3AVSLUTAD
144  16-04-23PIAANDREAS4-4AVSLUTAD
145  16-04-30HOSAKGUNILLA8-3AVSLUTAD
146  16-04-30MARCUSSTEFAN.J0-3AVSLUTAD
147  16-04-30PATRIKBENGT7-5AVSLUTAD
148  16-04-30KRISTINADAVID.J8-6AVSLUTAD
149  16-04-30JOELKIDDE7-8AVSLUTAD
150  16-04-30TODDEBERTIL6-5AVSLUTAD
151  16-04-30HANSSIMON7-10AVSLUTAD
152  16-04-30STEFAN.SPIA5-5AVSLUTAD
153  16-04-30DAVID.SANDREAS6-6AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
HOSAK171142101-782337
ANDREAS17112495-752035
PATRIK171043104-851934
DAVID.S1787298-851331
BENGT1794497-851231
JOEL1784594-811328
KIDDE1784594-841028
PIA1775591-84726
KRISTINA1774691-90125
DAVID.J1766591-82924
STEFAN.J1756681-85-421
TODDE17701086-96-1021
SIMON1753989-102-1318
GUNILLA17521076-83-717
STEFAN.S1745872-90-1817
HANS1737782-88-616
BERTIL17511171-89-1816
MARCUS1700170-51-510


S=Spelade matcher, V= Vinster, O= Oavgjorda, F= Förluster, GM= Gjorda Mål, IM= Insläppta Mål, P= Poäng
TAGGAR: RS KALLINGE

Reservation för typografiska fel (c) 2012-2017 CupSupport.se
Gratis Resultatsystem för Cuper: www.cupsupport.se


DB: .SI:.Arkiverad: 17-06-16.