SGSL17SGSL17- Resultat och spelschema.
DAM


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  ---HIFK LULEÃ¥HAMMARBY IF GOALBALL7-5AVSLUTAD
2  ---ROSENGÃ¥RDFIFH MALMö0-7AVSLUTAD
3  ---IFAS ÖREBROVäRPINGE IF4-4AVSLUTAD
4  ---VALLENTUNA TIGERSUMEÃ¥ IK13-6AVSLUTAD
5  ---SAIK GRUMSLANDSKRONA SNIPERS5-5AVSLUTAD
6  ---UPPSALA UNIVERSITYIFK VäRNAMO GK2-5AVSLUTAD
7  ---LUNDS HIFBRUKARHUSETS IF6-2AVSLUTAD
8  ---IFAS STOCKHOLMDALKURD FF10-0AVSLUTAD
9  ---ICEBREAKERS HHIFLHIF SHARPSHOOTERS10-1AVSLUTAD
10  ---PSK GöTEBORGSUGI10-0AVSLUTAD
11  ---HAMMARBY IF GOALBALLFIFH MALMö6-5AVSLUTAD
12  ---VäRPINGE IFHIFK LULEÃ¥4-4AVSLUTAD
13  ---UMEÃ¥ IKROSENGÃ¥RD9-2AVSLUTAD
14  ---LANDSKRONA SNIPERSIFAS ÖREBRO7-5AVSLUTAD
15  ---IFK VäRNAMO GKVALLENTUNA TIGERS4-14AVSLUTAD
16  ---BRUKARHUSETS IFSAIK GRUMS0-8AVSLUTAD
17  ---DALKURD FFUPPSALA UNIVERSITY2-4AVSLUTAD
18  ---LHIF SHARPSHOOTERSLUNDS HIF4-8AVSLUTAD
19  ---SUGIIFAS STOCKHOLM0-10AVSLUTAD
20  ---PSK GöTEBORGICEBREAKERS HHIF4-4AVSLUTAD
21  ---VäRPINGE IFHAMMARBY IF GOALBALL2-7AVSLUTAD
22  ---FIFH MALMöUMEÃ¥ IK3-5AVSLUTAD
23  ---HIFK LULEÃ¥LANDSKRONA SNIPERS3-4AVSLUTAD
24  ---ROSENGÃ¥RDIFK VäRNAMO GK3-3AVSLUTAD
25  ---IFAS ÖREBROBRUKARHUSETS IF7-2AVSLUTAD
26  ---VALLENTUNA TIGERSDALKURD FF10-0AVSLUTAD
27  ---SAIK GRUMSLHIF SHARPSHOOTERS9-2AVSLUTAD
28  ---UPPSALA UNIVERSITYSUGI10-0AVSLUTAD
29  ---LUNDS HIFPSK GöTEBORG3-4AVSLUTAD
30  ---IFAS STOCKHOLMICEBREAKERS HHIF5-3AVSLUTAD
31  ---HAMMARBY IF GOALBALLUMEÃ¥ IK3-0AVSLUTAD
32  ---LANDSKRONA SNIPERSVäRPINGE IF3-3AVSLUTAD
33  ---IFK VäRNAMO GKFIFH MALMö10-5AVSLUTAD
34  ---BRUKARHUSETS IFHIFK LULEÃ¥0-3AVSLUTAD
35  ---DALKURD FFROSENGÃ¥RD2-3AVSLUTAD
36  ---LHIF SHARPSHOOTERSIFAS ÖREBRO4-12AVSLUTAD
37  ---SUGIVALLENTUNA TIGERS0-10AVSLUTAD
38  ---PSK GöTEBORGSAIK GRUMS2-4AVSLUTAD
39  ---ICEBREAKERS HHIFUPPSALA UNIVERSITY3-3AVSLUTAD
40  ---IFAS STOCKHOLMLUNDS HIF2-4AVSLUTAD
41  ---LANDSKRONA SNIPERSHAMMARBY IF GOALBALL4-7AVSLUTAD
42  ---UMEÃ¥ IKIFK VäRNAMO GK1-0AVSLUTAD
43  ---VäRPINGE IFBRUKARHUSETS IF1-1AVSLUTAD
44  ---FIFH MALMöDALKURD FF5-5AVSLUTAD
45  ---HIFK LULEÃ¥LHIF SHARPSHOOTERS7-2AVSLUTAD
46  ---ROSENGÃ¥RDSUGI12-2AVSLUTAD
47  ---IFAS ÖREBROPSK GöTEBORG0-0AVSLUTAD
48  ---VALLENTUNA TIGERSICEBREAKERS HHIF5-2AVSLUTAD
49  ---SAIK GRUMSIFAS STOCKHOLM3-1AVSLUTAD
50  ---UPPSALA UNIVERSITYLUNDS HIF2-4AVSLUTAD
51  ---HAMMARBY IF GOALBALLIFK VäRNAMO GK5-0AVSLUTAD
52  ---BRUKARHUSETS IFLANDSKRONA SNIPERS0-10AVSLUTAD
53  ---DALKURD FFUMEÃ¥ IK0-3AVSLUTAD
54  ---LHIF SHARPSHOOTERSVäRPINGE IF0-4AVSLUTAD
55  ---SUGIFIFH MALMö0-10AVSLUTAD
56  ---PSK GöTEBORGHIFK LULEÃ¥0-3AVSLUTAD
57  ---ICEBREAKERS HHIFROSENGÃ¥RD4-1AVSLUTAD
58  ---IFAS STOCKHOLMIFAS ÖREBRO0-2AVSLUTAD
59  ---LUNDS HIFVALLENTUNA TIGERS4-3AVSLUTAD
60  ---UPPSALA UNIVERSITYSAIK GRUMS3-3AVSLUTAD
61  ---BRUKARHUSETS IFHAMMARBY IF GOALBALL0-7AVSLUTAD
62  ---IFK VäRNAMO GKDALKURD FF10-0AVSLUTAD
63  ---LANDSKRONA SNIPERSLHIF SHARPSHOOTERS11-1AVSLUTAD
64  ---UMEÃ¥ IKSUGI10-0AVSLUTAD
65  ---VäRPINGE IFPSK GöTEBORG2-7AVSLUTAD
66  ---FIFH MALMöICEBREAKERS HHIF4-2AVSLUTAD
67  ---HIFK LULEÃ¥IFAS STOCKHOLM4-3AVSLUTAD
68  ---ROSENGÃ¥RDLUNDS HIF0-0AVSLUTAD
69  ---IFAS ÖREBROUPPSALA UNIVERSITY6-6AVSLUTAD
70  ---VALLENTUNA TIGERSSAIK GRUMS9-0AVSLUTAD
71  ---HAMMARBY IF GOALBALLDALKURD FF10-0AVSLUTAD
72  ---LHIF SHARPSHOOTERSBRUKARHUSETS IF10-12AVSLUTAD
73  ---SUGIIFK VäRNAMO GK0-10AVSLUTAD
74  ---PSK GöTEBORGLANDSKRONA SNIPERS2-4AVSLUTAD
75  ---ICEBREAKERS HHIFUMEÃ¥ IK3-3AVSLUTAD
76  ---IFAS STOCKHOLMVäRPINGE IF2-5AVSLUTAD
77  ---LUNDS HIFFIFH MALMö5-4AVSLUTAD
78  ---UPPSALA UNIVERSITYHIFK LULEÃ¥2-4AVSLUTAD
79  ---SAIK GRUMSROSENGÃ¥RD4-3AVSLUTAD
80  ---VALLENTUNA TIGERSIFAS ÖREBRO10-0AVSLUTAD
81  ---LHIF SHARPSHOOTERSHAMMARBY IF GOALBALL2-12AVSLUTAD
82  ---DALKURD FFSUGI5-2AVSLUTAD
83  ---BRUKARHUSETS IFPSK GöTEBORG2-6AVSLUTAD
84  ---IFK VäRNAMO GKICEBREAKERS HHIF6-3AVSLUTAD
85  ---LANDSKRONA SNIPERSIFAS STOCKHOLM2-0AVSLUTAD
86  ---UMEÃ¥ IKLUNDS HIF5-5AVSLUTAD
87  ---VäRPINGE IFUPPSALA UNIVERSITY4-5AVSLUTAD
88  ---FIFH MALMöSAIK GRUMS4-0AVSLUTAD
89  ---HIFK LULEÃ¥VALLENTUNA TIGERS0-7AVSLUTAD
90  ---ROSENGÃ¥RDIFAS ÖREBRO1-0AVSLUTAD
91  ---HAMMARBY IF GOALBALLSUGI10-0AVSLUTAD
92  ---PSK GöTEBORGLHIF SHARPSHOOTERS6-2AVSLUTAD
93  ---ICEBREAKERS HHIFDALKURD FF10-0AVSLUTAD
94  ---IFAS STOCKHOLMBRUKARHUSETS IF1-4AVSLUTAD
95  ---LUNDS HIFIFK VäRNAMO GK5-4AVSLUTAD
96  ---UPPSALA UNIVERSITYLANDSKRONA SNIPERS3-4AVSLUTAD
97  ---SAIK GRUMSUMEÃ¥ IK3-3AVSLUTAD
98  ---VALLENTUNA TIGERSVäRPINGE IF5-0AVSLUTAD
99  ---IFAS ÖREBROFIFH MALMö1-2AVSLUTAD
100  ---ROSENGÃ¥RDHIFK LULEÃ¥0-6AVSLUTAD
101  ---PSK GöTEBORGHAMMARBY IF GOALBALL3-6AVSLUTAD
102  ---SUGIICEBREAKERS HHIF0-9AVSLUTAD
103  ---LHIF SHARPSHOOTERSIFAS STOCKHOLM0-3AVSLUTAD
104  ---DALKURD FFLUNDS HIF0-10AVSLUTAD
105  ---BRUKARHUSETS IFUPPSALA UNIVERSITY0-7AVSLUTAD
106  ---IFK VäRNAMO GKSAIK GRUMS8-1AVSLUTAD
107  ---LANDSKRONA SNIPERSVALLENTUNA TIGERS0-8AVSLUTAD
108  ---UMEÃ¥ IKIFAS ÖREBRO2-0AVSLUTAD
109  ---VäRPINGE IFROSENGÃ¥RD5-2AVSLUTAD
110  ---FIFH MALMöHIFK LULEÃ¥4-0AVSLUTAD
111  ---HAMMARBY IF GOALBALLICEBREAKERS HHIF4-3AVSLUTAD
112  ---IFAS STOCKHOLMPSK GöTEBORG3-5AVSLUTAD
113  ---LUNDS HIFSUGI10-0AVSLUTAD
114  ---UPPSALA UNIVERSITYLHIF SHARPSHOOTERS14-8AVSLUTAD
115  ---SAIK GRUMSDALKURD FF7-2AVSLUTAD
116  ---VALLENTUNA TIGERSBRUKARHUSETS IF10-0AVSLUTAD
117  ---IFAS ÖREBROIFK VäRNAMO GK5-4AVSLUTAD
118  ---ROSENGÃ¥RDLANDSKRONA SNIPERS3-1AVSLUTAD
119  ---HIFK LULEÃ¥UMEÃ¥ IK2-5AVSLUTAD
120  ---FIFH MALMöVäRPINGE IF4-4AVSLUTAD
121  ---IFAS STOCKHOLMHAMMARBY IF GOALBALL3-4AVSLUTAD
122  ---ICEBREAKERS HHIFLUNDS HIF5-2AVSLUTAD
123  ---PSK GöTEBORGUPPSALA UNIVERSITY6-1AVSLUTAD
124  ---SUGISAIK GRUMS0-10AVSLUTAD
125  ---LHIF SHARPSHOOTERSVALLENTUNA TIGERS0-10AVSLUTAD
126  ---DALKURD FFIFAS ÖREBRO0-3AVSLUTAD
127  ---BRUKARHUSETS IFROSENGÃ¥RD2-3AVSLUTAD
128  ---IFK VäRNAMO GKHIFK LULEÃ¥7-3AVSLUTAD
129  ---LANDSKRONA SNIPERSFIFH MALMö5-6AVSLUTAD
130  ---UMEÃ¥ IKVäRPINGE IF2-4AVSLUTAD
131  ---HAMMARBY IF GOALBALLLUNDS HIF4-1AVSLUTAD
132  ---UPPSALA UNIVERSITYIFAS STOCKHOLM0-5AVSLUTAD
133  ---SAIK GRUMSICEBREAKERS HHIF0-4AVSLUTAD
134  ---VALLENTUNA TIGERSPSK GöTEBORG9-0AVSLUTAD
135  ---IFAS ÖREBROSUGI10-0AVSLUTAD
136  ---ROSENGÃ¥RDLHIF SHARPSHOOTERS8-8AVSLUTAD
137  ---HIFK LULEÃ¥DALKURD FF5-5AVSLUTAD
138  ---FIFH MALMöBRUKARHUSETS IF4-4AVSLUTAD
139  ---VäRPINGE IFIFK VäRNAMO GK6-2AVSLUTAD
140  ---UMEÃ¥ IKLANDSKRONA SNIPERS2-2AVSLUTAD
141  ---UPPSALA UNIVERSITYHAMMARBY IF GOALBALL0-7AVSLUTAD
142  ---LUNDS HIFSAIK GRUMS3-0AVSLUTAD
143  ---IFAS STOCKHOLMVALLENTUNA TIGERS2-0AVSLUTAD
144  ---ICEBREAKERS HHIFIFAS ÖREBRO7-1AVSLUTAD
145  ---PSK GöTEBORGROSENGÃ¥RD10-0AVSLUTAD
146  ---SUGIHIFK LULEÃ¥0-10AVSLUTAD
147  ---LHIF SHARPSHOOTERSFIFH MALMö4-13AVSLUTAD
148  ---DALKURD FFVäRPINGE IF0-10AVSLUTAD
149  ---BRUKARHUSETS IFUMEÃ¥ IK0-3AVSLUTAD
150  ---IFK VäRNAMO GKLANDSKRONA SNIPERS6-5AVSLUTAD
151  ---HAMMARBY IF GOALBALLSAIK GRUMS10-0AVSLUTAD
152  ---VALLENTUNA TIGERSUPPSALA UNIVERSITY6-0AVSLUTAD
153  ---IFAS ÖREBROLUNDS HIF0-3AVSLUTAD
154  ---ROSENGÃ¥RDIFAS STOCKHOLM0-1AVSLUTAD
155  ---HIFK LULEÃ¥ICEBREAKERS HHIF2-3AVSLUTAD
156  ---FIFH MALMöPSK GöTEBORG2-5AVSLUTAD
157  ---VäRPINGE IFSUGI8-0AVSLUTAD
158  ---UMEÃ¥ IKLHIF SHARPSHOOTERS15-5AVSLUTAD
159  ---LANDSKRONA SNIPERSDALKURD FF10-0AVSLUTAD
160  ---IFK VäRNAMO GKBRUKARHUSETS IF8-6AVSLUTAD
161  ---VALLENTUNA TIGERSHAMMARBY IF GOALBALL7-0AVSLUTAD
162  ---SAIK GRUMSIFAS ÖREBRO0-1AVSLUTAD
163  ---UPPSALA UNIVERSITYROSENGÃ¥RD4-6AVSLUTAD
164  ---LUNDS HIFHIFK LULEÃ¥8-0AVSLUTAD
165  ---IFAS STOCKHOLMFIFH MALMö5-4AVSLUTAD
166  ---ICEBREAKERS HHIFVäRPINGE IF0-5AVSLUTAD
167  ---PSK GöTEBORGUMEÃ¥ IK4-3AVSLUTAD
168  ---SUGILANDSKRONA SNIPERS0-10AVSLUTAD
169  ---LHIF SHARPSHOOTERSIFK VäRNAMO GK0-10AVSLUTAD
170  ---DALKURD FFBRUKARHUSETS IF2-7AVSLUTAD
171  ---HAMMARBY IF GOALBALLIFAS ÖREBRO11-1AVSLUTAD
172  ---ROSENGÃ¥RDVALLENTUNA TIGERS0-10AVSLUTAD
173  ---HIFK LULEÃ¥SAIK GRUMS6-3AVSLUTAD
174  ---FIFH MALMöUPPSALA UNIVERSITY4-3AVSLUTAD
175  ---VäRPINGE IFLUNDS HIF8-7AVSLUTAD
176  ---UMEÃ¥ IKIFAS STOCKHOLM2-4AVSLUTAD
177  ---LANDSKRONA SNIPERSICEBREAKERS HHIF4-0AVSLUTAD
178  ---IFK VäRNAMO GKPSK GöTEBORG0-4AVSLUTAD
179  ---BRUKARHUSETS IFSUGI10-0AVSLUTAD
180  ---DALKURD FFLHIF SHARPSHOOTERS4-3AVSLUTAD
181  ---ROSENGÃ¥RDHAMMARBY IF GOALBALL4-5AVSLUTAD
182  ---IFAS ÖREBROHIFK LULEÃ¥3-0AVSLUTAD
183  ---VALLENTUNA TIGERSFIFH MALMö4-0AVSLUTAD
184  ---SAIK GRUMSVäRPINGE IF0-6AVSLUTAD
185  ---UPPSALA UNIVERSITYUMEÃ¥ IK4-4AVSLUTAD
186  ---LUNDS HIFLANDSKRONA SNIPERS8-7AVSLUTAD
187  ---IFAS STOCKHOLMIFK VäRNAMO GK1-0AVSLUTAD
188  ---ICEBREAKERS HHIFBRUKARHUSETS IF2-4AVSLUTAD
189  ---PSK GöTEBORGDALKURD FF10-0AVSLUTAD
190  ---SUGILHIF SHARPSHOOTERS0-10AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
VALLENTUNA TIGERS191702150-1813251
HAMMARBY IF GOALBALL191702123-428151
LUNDS HIF19132496-544241
PSK GöTEBORG19122588-484038
VäRPINGE IF19105485-553035
LANDSKRONA SNIPERS19103698-623633
UMEÃ¥ IK1995583-572632
IFK VäRNAMO GK19101897-692831
FIFH MALMö1993790-682230
IFAS STOCKHOLM19100961-421930
HIFK LULEÃ¥1992869-65429
ICEBREAKERS HHIF1983877-542327
IFAS ÖREBRO1983861-63-227
SAIK GRUMS1973960-72-1224
ROSENGÃ¥RD19631051-83-3221
UPPSALA UNIVERSITY19541073-81-819
BRUKARHUSETS IF19521256-98-4217
DALKURD FF19221527-132-1058
LHIF SHARPSHOOTERS19111766-168-1024
SUGI1900194-184-1800

HERR


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  ---LANDSKRONA SNIPERSHAMMARBY IF GOALBALL11-10AVSLUTAD
2  ---TRELLEBORG UNITEDDALKURD FF15-6AVSLUTAD
3  ---ICEBREAKERS HHIFVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
4  ---IFAS STOCKHOLMFIFH MALMö8-8AVSLUTAD
5  ---VäRPINGE IFVALLENTUNA TIGERS2-5AVSLUTAD
6  ---VPSF GOALBALLKRISTIANSTAD BK4-4AVSLUTAD
7  ---LHIF SHARPSHOOTERSUMEÃ¥ IK0-10AVSLUTAD
8  ---UPPSALA UNIVERSITYPSK GöTEBORG7-6AVSLUTAD
9  ---BRUKARHUSETS IFGC OSKARSHAMN7-10AVSLUTAD
10  ---SAIK GRUMSFALKENBERG2-7AVSLUTAD
11  ---HAMMARBY IF GOALBALLDALKURD FF10-0AVSLUTAD
12  ---VäRPINGE IF U19LANDSKRONA SNIPERS0-10AVSLUTAD
13  ---FIFH MALMöTRELLEBORG UNITED8-8AVSLUTAD
14  ---VALLENTUNA TIGERSICEBREAKERS HHIF6-2AVSLUTAD
15  ---KRISTIANSTAD BKIFAS STOCKHOLM4-4AVSLUTAD
16  ---UMEÃ¥ IKVäRPINGE IF2-8AVSLUTAD
17  ---PSK GöTEBORGVPSF GOALBALL4-5AVSLUTAD
18  ---GC OSKARSHAMNLHIF SHARPSHOOTERS17-10AVSLUTAD
19  ---FALKENBERGUPPSALA UNIVERSITY2-2AVSLUTAD
20  ---SAIK GRUMSBRUKARHUSETS IF9-2AVSLUTAD
21  ---VäRPINGE IF U19HAMMARBY IF GOALBALL0-10AVSLUTAD
22  ---DALKURD FFFIFH MALMö0-10AVSLUTAD
23  ---LANDSKRONA SNIPERSVALLENTUNA TIGERS10-18AVSLUTAD
24  ---TRELLEBORG UNITEDKRISTIANSTAD BK3-5AVSLUTAD
25  ---ICEBREAKERS HHIFUMEÃ¥ IK4-3AVSLUTAD
26  ---IFAS STOCKHOLMPSK GöTEBORG5-5AVSLUTAD
27  ---VäRPINGE IFGC OSKARSHAMN8-5AVSLUTAD
28  ---VPSF GOALBALLFALKENBERG7-6AVSLUTAD
29  ---LHIF SHARPSHOOTERSSAIK GRUMS9-9AVSLUTAD
30  ---UPPSALA UNIVERSITYBRUKARHUSETS IF10-0AVSLUTAD
31  ---HAMMARBY IF GOALBALLFIFH MALMö4-7AVSLUTAD
32  ---VALLENTUNA TIGERSVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
33  ---KRISTIANSTAD BKDALKURD FF10-0AVSLUTAD
34  ---UMEÃ¥ IKLANDSKRONA SNIPERS17-8AVSLUTAD
35  ---PSK GöTEBORGTRELLEBORG UNITED10-5AVSLUTAD
36  ---GC OSKARSHAMNICEBREAKERS HHIF10-7AVSLUTAD
37  ---FALKENBERGIFAS STOCKHOLM5-5AVSLUTAD
38  ---SAIK GRUMSVäRPINGE IF3-9AVSLUTAD
39  ---BRUKARHUSETS IFVPSF GOALBALL4-14AVSLUTAD
40  ---UPPSALA UNIVERSITYLHIF SHARPSHOOTERS10-2AVSLUTAD
41  ---VALLENTUNA TIGERSHAMMARBY IF GOALBALL2-4AVSLUTAD
42  ---FIFH MALMöKRISTIANSTAD BK4-4AVSLUTAD
43  ---VäRPINGE IF U19UMEÃ¥ IK0-10AVSLUTAD
44  ---DALKURD FFPSK GöTEBORG0-10AVSLUTAD
45  ---LANDSKRONA SNIPERSGC OSKARSHAMN14-13AVSLUTAD
46  ---TRELLEBORG UNITEDFALKENBERG7-6AVSLUTAD
47  ---ICEBREAKERS HHIFSAIK GRUMS6-0AVSLUTAD
48  ---IFAS STOCKHOLMBRUKARHUSETS IF10-2AVSLUTAD
49  ---VäRPINGE IFUPPSALA UNIVERSITY2-1AVSLUTAD
50  ---VPSF GOALBALLLHIF SHARPSHOOTERS12-8AVSLUTAD
51  ---HAMMARBY IF GOALBALLKRISTIANSTAD BK3-5AVSLUTAD
52  ---UMEÃ¥ IKVALLENTUNA TIGERS3-2AVSLUTAD
53  ---PSK GöTEBORGFIFH MALMö2-4AVSLUTAD
54  ---GC OSKARSHAMNVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
55  ---FALKENBERGDALKURD FF10-0AVSLUTAD
56  ---SAIK GRUMSLANDSKRONA SNIPERS18-10AVSLUTAD
57  ---BRUKARHUSETS IFTRELLEBORG UNITED3-12AVSLUTAD
58  ---UPPSALA UNIVERSITYICEBREAKERS HHIF4-4AVSLUTAD
59  ---LHIF SHARPSHOOTERSIFAS STOCKHOLM8-7AVSLUTAD
60  ---VPSF GOALBALLVäRPINGE IF4-1AVSLUTAD
61  ---UMEÃ¥ IKHAMMARBY IF GOALBALL3-2AVSLUTAD
62  ---KRISTIANSTAD BKPSK GöTEBORG4-3AVSLUTAD
63  ---VALLENTUNA TIGERSGC OSKARSHAMN4-4AVSLUTAD
64  ---FIFH MALMöFALKENBERG4-10AVSLUTAD
65  ---VäRPINGE IF U19SAIK GRUMS0-10AVSLUTAD
66  ---DALKURD FFBRUKARHUSETS IF0-0AVSLUTAD
67  ---LANDSKRONA SNIPERSUPPSALA UNIVERSITY10-19AVSLUTAD
68  ---TRELLEBORG UNITEDLHIF SHARPSHOOTERS7-13AVSLUTAD
69  ---ICEBREAKERS HHIFVPSF GOALBALL4-3AVSLUTAD
70  ---IFAS STOCKHOLMVäRPINGE IF8-8AVSLUTAD
71  ---HAMMARBY IF GOALBALLPSK GöTEBORG3-3AVSLUTAD
72  ---GC OSKARSHAMNUMEÃ¥ IK7-3AVSLUTAD
73  ---FALKENBERGKRISTIANSTAD BK3-3AVSLUTAD
74  ---SAIK GRUMSVALLENTUNA TIGERS2-11AVSLUTAD
75  ---BRUKARHUSETS IFFIFH MALMö0-10AVSLUTAD
76  ---UPPSALA UNIVERSITYVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
77  ---LHIF SHARPSHOOTERSDALKURD FF10-0AVSLUTAD
78  ---VPSF GOALBALLLANDSKRONA SNIPERS15-12AVSLUTAD
79  ---VäRPINGE IFTRELLEBORG UNITED10-3AVSLUTAD
80  ---IFAS STOCKHOLMICEBREAKERS HHIF5-4AVSLUTAD
81  ---GC OSKARSHAMNHAMMARBY IF GOALBALL6-3AVSLUTAD
82  ---PSK GöTEBORGFALKENBERG4-7AVSLUTAD
83  ---UMEÃ¥ IKSAIK GRUMS10-2AVSLUTAD
84  ---KRISTIANSTAD BKBRUKARHUSETS IF12-4AVSLUTAD
85  ---VALLENTUNA TIGERSUPPSALA UNIVERSITY3-2AVSLUTAD
86  ---FIFH MALMöLHIF SHARPSHOOTERS9-8AVSLUTAD
87  ---VäRPINGE IF U19VPSF GOALBALL0-10AVSLUTAD
88  ---DALKURD FFVäRPINGE IF0-10AVSLUTAD
89  ---LANDSKRONA SNIPERSIFAS STOCKHOLM13-12AVSLUTAD
90  ---TRELLEBORG UNITEDICEBREAKERS HHIF4-7AVSLUTAD
91  ---HAMMARBY IF GOALBALLFALKENBERG5-5AVSLUTAD
92  ---SAIK GRUMSGC OSKARSHAMN10-4AVSLUTAD
93  ---BRUKARHUSETS IFPSK GöTEBORG2-11AVSLUTAD
94  ---UPPSALA UNIVERSITYUMEÃ¥ IK2-6AVSLUTAD
95  ---LHIF SHARPSHOOTERSKRISTIANSTAD BK1-8AVSLUTAD
96  ---VPSF GOALBALLVALLENTUNA TIGERS2-6AVSLUTAD
97  ---VäRPINGE IFFIFH MALMö5-6AVSLUTAD
98  ---IFAS STOCKHOLMVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
99  ---ICEBREAKERS HHIFDALKURD FF10-0AVSLUTAD
100  ---TRELLEBORG UNITEDLANDSKRONA SNIPERS11-12AVSLUTAD
101  ---SAIK GRUMSHAMMARBY IF GOALBALL4-10AVSLUTAD
102  ---FALKENBERGBRUKARHUSETS IF10-0AVSLUTAD
103  ---GC OSKARSHAMNUPPSALA UNIVERSITY8-12AVSLUTAD
104  ---PSK GöTEBORGLHIF SHARPSHOOTERS11-2AVSLUTAD
105  ---UMEÃ¥ IKVPSF GOALBALL4-5AVSLUTAD
106  ---KRISTIANSTAD BKVäRPINGE IF2-0AVSLUTAD
107  ---VALLENTUNA TIGERSIFAS STOCKHOLM13-5AVSLUTAD
108  ---FIFH MALMöICEBREAKERS HHIF8-10AVSLUTAD
109  ---VäRPINGE IF U19TRELLEBORG UNITED3-13AVSLUTAD
110  ---DALKURD FFLANDSKRONA SNIPERS7-17AVSLUTAD
111  ---HAMMARBY IF GOALBALLBRUKARHUSETS IF11-4AVSLUTAD
112  ---UPPSALA UNIVERSITYSAIK GRUMS6-3AVSLUTAD
113  ---LHIF SHARPSHOOTERSFALKENBERG7-6AVSLUTAD
114  ---VPSF GOALBALLGC OSKARSHAMN8-7AVSLUTAD
115  ---VäRPINGE IFPSK GöTEBORG10-2AVSLUTAD
116  ---IFAS STOCKHOLMUMEÃ¥ IK6-4AVSLUTAD
117  ---ICEBREAKERS HHIFKRISTIANSTAD BK0-8AVSLUTAD
118  ---TRELLEBORG UNITEDVALLENTUNA TIGERS5-11AVSLUTAD
119  ---LANDSKRONA SNIPERSFIFH MALMö12-17AVSLUTAD
120  ---DALKURD FFVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
121  ---UPPSALA UNIVERSITYHAMMARBY IF GOALBALL7-0AVSLUTAD
122  ---BRUKARHUSETS IFLHIF SHARPSHOOTERS3-13AVSLUTAD
123  ---SAIK GRUMSVPSF GOALBALL6-5AVSLUTAD
124  ---FALKENBERGVäRPINGE IF1-9AVSLUTAD
125  ---GC OSKARSHAMNIFAS STOCKHOLM10-0AVSLUTAD
126  ---PSK GöTEBORGICEBREAKERS HHIF5-7AVSLUTAD
127  ---UMEÃ¥ IKTRELLEBORG UNITED4-4AVSLUTAD
128  ---KRISTIANSTAD BKLANDSKRONA SNIPERS12-13AVSLUTAD
129  ---VALLENTUNA TIGERSDALKURD FF10-0AVSLUTAD
130  ---FIFH MALMöVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
131  ---HAMMARBY IF GOALBALLLHIF SHARPSHOOTERS18-10AVSLUTAD
132  ---VPSF GOALBALLUPPSALA UNIVERSITY2-12AVSLUTAD
133  ---VäRPINGE IFBRUKARHUSETS IF10-0AVSLUTAD
134  ---IFAS STOCKHOLMSAIK GRUMS7-2AVSLUTAD
135  ---ICEBREAKERS HHIFFALKENBERG2-11AVSLUTAD
136  ---TRELLEBORG UNITEDGC OSKARSHAMN10-8AVSLUTAD
137  ---LANDSKRONA SNIPERSPSK GöTEBORG11-17AVSLUTAD
138  ---DALKURD FFUMEÃ¥ IK0-10AVSLUTAD
139  ---VäRPINGE IF U19KRISTIANSTAD BK0-10AVSLUTAD
140  ---FIFH MALMöVALLENTUNA TIGERS10-5AVSLUTAD
141  ---VPSF GOALBALLHAMMARBY IF GOALBALL3-8AVSLUTAD
142  ---LHIF SHARPSHOOTERSVäRPINGE IF1-11AVSLUTAD
143  ---UPPSALA UNIVERSITYIFAS STOCKHOLM2-2AVSLUTAD
144  ---BRUKARHUSETS IFICEBREAKERS HHIF2-12AVSLUTAD
145  ---SAIK GRUMSTRELLEBORG UNITED2-6AVSLUTAD
146  ---FALKENBERGLANDSKRONA SNIPERS17-10AVSLUTAD
147  ---GC OSKARSHAMNDALKURD FF10-0AVSLUTAD
148  ---PSK GöTEBORGVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
149  ---UMEÃ¥ IKFIFH MALMö7-6AVSLUTAD
150  ---KRISTIANSTAD BKVALLENTUNA TIGERS6-2AVSLUTAD
151  ---HAMMARBY IF GOALBALLVäRPINGE IF3-5AVSLUTAD
152  ---IFAS STOCKHOLMVPSF GOALBALL2-5AVSLUTAD
153  ---ICEBREAKERS HHIFLHIF SHARPSHOOTERS11-12AVSLUTAD
154  ---TRELLEBORG UNITEDUPPSALA UNIVERSITY1-7AVSLUTAD
155  ---LANDSKRONA SNIPERSBRUKARHUSETS IF10-0AVSLUTAD
156  ---DALKURD FFSAIK GRUMS0-10AVSLUTAD
157  ---VäRPINGE IF U19FALKENBERG0-10AVSLUTAD
158  ---FIFH MALMöGC OSKARSHAMN4-14AVSLUTAD
159  ---VALLENTUNA TIGERSPSK GöTEBORG2-4AVSLUTAD
160  ---KRISTIANSTAD BKUMEÃ¥ IK4-5AVSLUTAD
161  ---IFAS STOCKHOLMHAMMARBY IF GOALBALL5-2AVSLUTAD
162  ---VäRPINGE IFICEBREAKERS HHIF9-0AVSLUTAD
163  ---VPSF GOALBALLTRELLEBORG UNITED9-6AVSLUTAD
164  ---LHIF SHARPSHOOTERSLANDSKRONA SNIPERS13-14AVSLUTAD
165  ---UPPSALA UNIVERSITYDALKURD FF10-0AVSLUTAD
166  ---BRUKARHUSETS IFVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
167  ---SAIK GRUMSFIFH MALMö4-8AVSLUTAD
168  ---FALKENBERGVALLENTUNA TIGERS4-5AVSLUTAD
169  ---GC OSKARSHAMNKRISTIANSTAD BK2-11AVSLUTAD
170  ---PSK GöTEBORGUMEÃ¥ IK2-2AVSLUTAD
171  ---HAMMARBY IF GOALBALLICEBREAKERS HHIF4-7AVSLUTAD
172  ---TRELLEBORG UNITEDIFAS STOCKHOLM5-5AVSLUTAD
173  ---LANDSKRONA SNIPERSVäRPINGE IF0-10AVSLUTAD
174  ---DALKURD FFVPSF GOALBALL0-10AVSLUTAD
175  ---VäRPINGE IF U19LHIF SHARPSHOOTERS0-10AVSLUTAD
176  ---FIFH MALMöUPPSALA UNIVERSITY8-2AVSLUTAD
177  ---VALLENTUNA TIGERSBRUKARHUSETS IF10-9AVSLUTAD
178  ---KRISTIANSTAD BKSAIK GRUMS4-7AVSLUTAD
179  ---UMEÃ¥ IKFALKENBERG2-5AVSLUTAD
180  ---PSK GöTEBORGGC OSKARSHAMN5-0AVSLUTAD
181  ---TRELLEBORG UNITEDHAMMARBY IF GOALBALL6-3AVSLUTAD
182  ---ICEBREAKERS HHIFLANDSKRONA SNIPERS11-12AVSLUTAD
183  ---IFAS STOCKHOLMDALKURD FF10-0AVSLUTAD
184  ---VäRPINGE IFVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
185  ---VPSF GOALBALLFIFH MALMö8-8AVSLUTAD
186  ---LHIF SHARPSHOOTERSVALLENTUNA TIGERS4-7AVSLUTAD
187  ---UPPSALA UNIVERSITYKRISTIANSTAD BK2-0AVSLUTAD
188  ---BRUKARHUSETS IFUMEÃ¥ IK0-10AVSLUTAD
189  ---SAIK GRUMSPSK GöTEBORG2-4AVSLUTAD
190  ---FALKENBERGGC OSKARSHAMN11-1AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
VäRPINGE IF191414137-469143
VALLENTUNA TIGERS191315132-785440
UPPSALA UNIVERSITY191234127-596839
VPSF GOALBALL191225131-1022938
KRISTIANSTAD BK191144116-605637
FIFH MALMö191144149-1113837
UMEÃ¥ IK191126115-674835
FALKENBERG191045136-756134
ICEBREAKERS HHIF191018118-1061231
PSK GöTEBORG19937118-784030
LANDSKRONA SNIPERS191009209-237-2830
GC OSKARSHAMN19919146-1271928
IFAS STOCKHOLM19775116-1001628
TRELLEBORG UNITED19739131-132-124
HAMMARBY IF GOALBALL197210113-932023
SAIK GRUMS197111105-118-1322
LHIF SHARPSHOOTERS197111141-170-2922
BRUKARHUSETS IF19111752-184-1324
DALKURD FF19111723-182-1594
VäRPINGE IF U191900193-193-1900

KVAL DAM


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  ---DALKURD FFHANDIKAPPIDROTT KIRUNA0-5AVSLUTAD
2  ---LHIF SHARPSHOOTERSSUGI12-13AVSLUTAD
3  ---HANDIKAPPIDROTT KIRUNAKALMAR PSF GOALBALL5-5AVSLUTAD
4  ---SUGIDALKURD FF14-12AVSLUTAD
5  ---SUGIHANDIKAPPIDROTT KIRUNA0-10AVSLUTAD
6  ---KALMAR PSF GOALBALLLHIF SHARPSHOOTERS2-3AVSLUTAD
7  ---HANDIKAPPIDROTT KIRUNALHIF SHARPSHOOTERS4-8AVSLUTAD
8  ---DALKURD FFKALMAR PSF GOALBALL0-10AVSLUTAD
9  ---LHIF SHARPSHOOTERSDALKURD FF10-5AVSLUTAD
10  ---SUGIKALMAR PSF GOALBALL8-16AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
LHIF SHARPSHOOTERS430133-2499
KALMAR PSF GOALBALL421133-16177
HANDIKAPPIDROTT KIRUNA421124-13117
SUGI420235-50-156
DALKURD FF400417-39-220

KVAL HERR


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  ---DALKURD FFHALMSTAD STEELERS3-7AVSLUTAD
2  ---KALMAR PSF GOALBALLVäRPINGE IF U1910-0AVSLUTAD
3  ---HALMSTAD STEELERSBRUKARHUSETS IF10-11AVSLUTAD
4  ---VäRPINGE IF U19DALKURD FF10-17AVSLUTAD
5  ---VäRPINGE IF U19HALMSTAD STEELERS0-10AVSLUTAD
6  ---BRUKARHUSETS IFKALMAR PSF GOALBALL4-5AVSLUTAD
7  ---HALMSTAD STEELERSKALMAR PSF GOALBALL4-10AVSLUTAD
8  ---DALKURD FFBRUKARHUSETS IF7-12AVSLUTAD
9  ---KALMAR PSF GOALBALLDALKURD FF10-0AVSLUTAD
10  ---VäRPINGE IF U19BRUKARHUSETS IF0-10AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
KALMAR PSF GOALBALL440035-82712
BRUKARHUSETS IF430137-22159
HALMSTAD STEELERS420231-2476
DALKURD FF410327-39-123
VäRPINGE IF U19400410-47-370

SLUTSPEL DAM


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  ---IFAS STOCKHOLMLANDSKRONA SNIPERS4-3AVSLUTAD
2  ---PSK GöTEBORGIFK VäRNAMO GK5-5AVSLUTAD
3  ---LANDSKRONA SNIPERSVALLENTUNA TIGERS0-3AVSLUTAD
4  ---IFK VäRNAMO GKIFAS STOCKHOLM0-2AVSLUTAD
5  ---IFK VäRNAMO GKLANDSKRONA SNIPERS7-2AVSLUTAD
6  ---VALLENTUNA TIGERSPSK GöTEBORG8-0AVSLUTAD
7  ---LANDSKRONA SNIPERSPSK GöTEBORG4-2AVSLUTAD
8  ---IFAS STOCKHOLMVALLENTUNA TIGERS0-3AVSLUTAD
9  ---PSK GöTEBORGIFAS STOCKHOLM0-2AVSLUTAD
10  ---IFK VäRNAMO GKVALLENTUNA TIGERS0-5AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
VALLENTUNA TIGERS440019-01912
IFAS STOCKHOLM43018-629
IFK VäRNAMO GK411212-14-24
LANDSKRONA SNIPERS41039-16-73
PSK GöTEBORG40137-19-121

GRUPP: 2

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  ---UMEÃ¥ IKHAMMARBY IF GOALBALL2-4AVSLUTAD
2  ---LUNDS HIFVäRPINGE IF2-3AVSLUTAD
3  ---HAMMARBY IF GOALBALLFIFH MALMö6-4AVSLUTAD
4  ---VäRPINGE IFUMEÃ¥ IK3-4AVSLUTAD
5  ---VäRPINGE IFHAMMARBY IF GOALBALL0-5AVSLUTAD
6  ---FIFH MALMöLUNDS HIF3-4AVSLUTAD
7  ---HAMMARBY IF GOALBALLLUNDS HIF10-0AVSLUTAD
8  ---UMEÃ¥ IKFIFH MALMö2-5AVSLUTAD
9  ---LUNDS HIFUMEÃ¥ IK4-3AVSLUTAD
10  ---VäRPINGE IFFIFH MALMö0-1AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 2

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
HAMMARBY IF GOALBALL440025-61912
FIFH MALMö420213-1216
LUNDS HIF420210-19-96
UMEÃ¥ IK410311-16-53
VäRPINGE IF41036-12-63

SLUTSPEL HERR


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  ---FALKENBERGFIFH MALMö8-3AVSLUTAD
2  ---VäRPINGE IFVPSF GOALBALL5-1AVSLUTAD
3  ---FIFH MALMöPSK GöTEBORG10-1AVSLUTAD
4  ---VPSF GOALBALLFALKENBERG5-5AVSLUTAD
5  ---VPSF GOALBALLFIFH MALMö10-8AVSLUTAD
6  ---PSK GöTEBORGVäRPINGE IF0-2AVSLUTAD
7  ---FIFH MALMöVäRPINGE IF2-8AVSLUTAD
8  ---FALKENBERGPSK GöTEBORG4-1AVSLUTAD
9  ---VäRPINGE IFFALKENBERG7-3AVSLUTAD
10  ---VPSF GOALBALLPSK GöTEBORG0-3AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
VäRPINGE IF440022-61612
FALKENBERG421120-1647
VPSF GOALBALL411216-21-54
FIFH MALMö410323-27-43
PSK GöTEBORG41035-16-113

GRUPP: 2

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1  ---ICEBREAKERS HHIFUPPSALA UNIVERSITY0-7AVSLUTAD
2  ---KRISTIANSTAD BKVALLENTUNA TIGERS2-3AVSLUTAD
3  ---UPPSALA UNIVERSITYUMEÃ¥ IK3-3AVSLUTAD
4  ---VALLENTUNA TIGERSICEBREAKERS HHIF7-0AVSLUTAD
5  ---VALLENTUNA TIGERSUPPSALA UNIVERSITY1-0AVSLUTAD
6  ---UMEÃ¥ IKKRISTIANSTAD BK2-4AVSLUTAD
7  ---UPPSALA UNIVERSITYKRISTIANSTAD BK2-4AVSLUTAD
8  ---ICEBREAKERS HHIFUMEÃ¥ IK4-3AVSLUTAD
9  ---KRISTIANSTAD BKICEBREAKERS HHIF2-5AVSLUTAD
10  ---VALLENTUNA TIGERSUMEÃ¥ IK0-1AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 2

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
VALLENTUNA TIGERS430111-389
KRISTIANSTAD BK420212-1206
ICEBREAKERS HHIF42029-19-106
UPPSALA UNIVERSITY411212-844
UMEÃ¥ IK41129-11-24


S=Spelade matcher, V= Vinster, O= Oavgjorda, F= Förluster, GM= Gjorda Mål, IM= Insläppta Mål, P= Poäng
TAGGAR: SGSL17

Reservation för typografiska fel (c) 2012-2017 CupSupport.se
Gratis Resultatsystem för Cuper: www.cupsupport.se


DB: .SI:.Arkiverad: 17-06-17.