Korpen Nyköping Fotboll 7 manna 2023


Korpen Nyköping Fotboll 7 manna 2023- Resultat och spelschema.
FOTBOLL 7 MANNA


GRUPP: 1

MNr Tid/ Plan HemmaLag BortaLagResultatStatus
MNr HemmaLag BortaLag
Tid/bana: Avslutad
2301IKC NYKÖPING

LONKERO FF6- 2AVSLUTAD
2301IKC NYKÖPINGLONKERO FF

6

-

2

Tid/bana: Avslutad
2302STUDSVIK UNITED

PIROTS UNITED0- 1AVSLUTAD
2302STUDSVIK UNITEDPIROTS UNITED

0

-

1

Tid/bana: Avslutad
2303BK BOLLKLUBB

FERRARISTALLET1- 4AVSLUTAD
2303BK BOLLKLUBBFERRARISTALLET

1

-

4

Tid/bana: Avslutad
2304CALCIO FC

NILS OZKAR MÅLERI AB4- 0AVSLUTAD
2304CALCIO FCNILS OZKAR MÅLERI AB

4

-

0

Tid/bana: Avslutad
2305LONKERO FF

STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD2- 7AVSLUTAD
2305LONKERO FFSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

2

-

7

Tid/bana: Avslutad
2306PIROTS UNITED

IKC NYKÖPING3- 2AVSLUTAD
2306PIROTS UNITEDIKC NYKÖPING

3

-

2

Tid/bana: Avslutad
2307NILS OZKAR MÅLERI AB

STUDSVIK UNITED9- 0AVSLUTAD
2307NILS OZKAR MÅLERI ABSTUDSVIK UNITED

9

-

0

Tid/bana: Avslutad
2308CALCIO FC

BK BOLLKLUBB2- 1AVSLUTAD
2308CALCIO FCBK BOLLKLUBB

2

-

1

Tid/bana: 23 maj Avslutad
230923 majPIROTS UNITED

LONKERO FF2- 4AVSLUTAD
2309PIROTS UNITEDLONKERO FF

2

-

4

Tid/bana: 23 maj Avslutad
231023 majSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

FERRARISTALLET1- 2AVSLUTAD
2310STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENADFERRARISTALLET

1

-

2

Tid/bana: 23 maj Avslutad
231123 majIKC NYKÖPING

NILS OZKAR MÅLERI AB1- 10AVSLUTAD
2311IKC NYKÖPINGNILS OZKAR MÅLERI AB

1

-

10

Tid/bana: 23 maj Avslutad
231223 majSTUDSVIK UNITED

BK BOLLKLUBB0- 4AVSLUTAD
2312STUDSVIK UNITEDBK BOLLKLUBB

0

-

4

Tid/bana: 25 maj Avslutad
231325 majLONKERO FF

FERRARISTALLET1- 6AVSLUTAD
2313LONKERO FFFERRARISTALLET

1

-

6

Tid/bana: 25 maj Avslutad
231425 majNILS OZKAR MÅLERI AB

PIROTS UNITED4- 1AVSLUTAD
2314NILS OZKAR MÅLERI ABPIROTS UNITED

4

-

1

Tid/bana: 25 maj Avslutad
231525 majCALCIO FC

STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD5- 1AVSLUTAD
2315CALCIO FCSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

5

-

1

Tid/bana: 25 maj Avslutad
231625 majBK BOLLKLUBB

IKC NYKÖPING2- 1AVSLUTAD
2316BK BOLLKLUBBIKC NYKÖPING

2

-

1

Tid/bana: WO Avslutad
2317WONILS OZKAR MÅLERI AB

LONKERO FF5- 0AVSLUTAD
2317NILS OZKAR MÅLERI ABLONKERO FF

5

-

0

Tid/bana: Avslutad
2318STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

STUDSVIK UNITED10- 1AVSLUTAD
2318STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENADSTUDSVIK UNITED

10

-

1

Tid/bana: Avslutad
2319PIROTS UNITED

BK BOLLKLUBB1- 4AVSLUTAD
2319PIROTS UNITEDBK BOLLKLUBB

1

-

4

Tid/bana: Avslutad
2320FERRARISTALLET

CALCIO FC3- 6AVSLUTAD
2320FERRARISTALLETCALCIO FC

3

-

6

Tid/bana: WO Avslutad
2321WOSTUDSVIK UNITED

FERRARISTALLET0- 5AVSLUTAD
2321STUDSVIK UNITEDFERRARISTALLET

0

-

5

Tid/bana: WO Avslutad
2322WOBK BOLLKLUBB

NILS OZKAR MÅLERI AB0- 5AVSLUTAD
2322BK BOLLKLUBBNILS OZKAR MÅLERI AB

0

-

5

Tid/bana: WO Avslutad
2323WOLONKERO FF

CALCIO FC0- 5AVSLUTAD
2323LONKERO FFCALCIO FC

0

-

5

Tid/bana: Avslutad
2324IKC NYKÖPING

STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD3- 1AVSLUTAD
2324IKC NYKÖPINGSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

3

-

1

Tid/bana: Avslutad
2325BK BOLLKLUBB

LONKERO FF4- 1AVSLUTAD
2325BK BOLLKLUBBLONKERO FF

4

-

1

Tid/bana: WO Avslutad
2326WOFERRARISTALLET

IKC NYKÖPING0- 5AVSLUTAD
2326FERRARISTALLETIKC NYKÖPING

0

-

5

Tid/bana: Avslutad
2327CALCIO FC

STUDSVIK UNITED6- 1AVSLUTAD
2327CALCIO FCSTUDSVIK UNITED

6

-

1

Tid/bana: Avslutad
2328PIROTS UNITED

STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD3- 3AVSLUTAD
2328PIROTS UNITEDSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

3

-

3

Tid/bana: 13 juni Avslutad
232913 juniLONKERO FF

STUDSVIK UNITED6- 0AVSLUTAD
2329LONKERO FFSTUDSVIK UNITED

6

-

0

Tid/bana: 13 juni Avslutad
233013 juniSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

NILS OZKAR MÅLERI AB0- 5AVSLUTAD
2330STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENADNILS OZKAR MÅLERI AB

0

-

5

Tid/bana: 13 juni Avslutad
233113 juniPIROTS UNITED

FERRARISTALLET3- 7AVSLUTAD
2331PIROTS UNITEDFERRARISTALLET

3

-

7

Tid/bana: 13 juni Avslutad
233213 juniBK BOLLKLUBB

CALCIO FC2- 3AVSLUTAD
2332BK BOLLKLUBBCALCIO FC

2

-

3

Tid/bana: 15 juni Avslutad
233315 juniBK BOLLKLUBB

STUDSVIK UNITED2- 1AVSLUTAD
2333BK BOLLKLUBBSTUDSVIK UNITED

2

-

1

Tid/bana: 15 juni Avslutad
233415 juniIKC NYKÖPING

CALCIO FC0- 0AVSLUTAD
2334IKC NYKÖPINGCALCIO FC

0

-

0

Tid/bana: 20 juni Avslutad
233520 juniNILS OZKAR MÅLERI AB

FERRARISTALLET4- 1AVSLUTAD
2335NILS OZKAR MÅLERI ABFERRARISTALLET

4

-

1

Tid/bana: 20 juni Avslutad
233620 juniSTUDSVIK UNITED

IKC NYKÖPING1- 2AVSLUTAD
2336STUDSVIK UNITEDIKC NYKÖPING

1

-

2

Tid/bana: 20 juni Avslutad
233720 juniBK BOLLKLUBB

STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD2- 2AVSLUTAD
2337BK BOLLKLUBBSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

2

-

2

Tid/bana: WO 20 juni Avslutad
2338WO 20 juniCALCIO FC

PIROTS UNITED5- 0AVSLUTAD
2338CALCIO FCPIROTS UNITED

5

-

0

Tid/bana: Avslutad
2339LONKERO FF

IKC NYKÖPING6- 7AVSLUTAD
2339LONKERO FFIKC NYKÖPING

6

-

7

Tid/bana: Avslutad
2340PIROTS UNITED

STUDSVIK UNITED1- 3AVSLUTAD
2340PIROTS UNITEDSTUDSVIK UNITED

1

-

3

Tid/bana: Avslutad
2341FERRARISTALLET

NILS OZKAR MÅLERI AB1- 2AVSLUTAD
2341FERRARISTALLETNILS OZKAR MÅLERI AB

1

-

2

Tid/bana: Avslutad
2342STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

BK BOLLKLUBB2- 2AVSLUTAD
2342STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENADBK BOLLKLUBB

2

-

2

Tid/bana: WO Avslutad
2343WOSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

LONKERO FF5- 0AVSLUTAD
2343STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENADLONKERO FF

5

-

0

Tid/bana: Avslutad
2344IKC NYKÖPING

PIROTS UNITED6- 2AVSLUTAD
2344IKC NYKÖPINGPIROTS UNITED

6

-

2

Tid/bana: Avslutad
2345STUDSVIK UNITED

NILS OZKAR MÅLERI AB3- 6AVSLUTAD
2345STUDSVIK UNITEDNILS OZKAR MÅLERI AB

3

-

6

Tid/bana: Avslutad
2346FERRARISTALLET

BK BOLLKLUBB5- 7AVSLUTAD
2346FERRARISTALLETBK BOLLKLUBB

5

-

7

Tid/bana: 12 sept Avslutad
234712 septLONKERO FF

NILS OZKAR MÅLERI AB0- 17AVSLUTAD
2347LONKERO FFNILS OZKAR MÅLERI AB

0

-

17

Tid/bana: 12 sept WO Avslutad
234812 sept WOIKC NYKÖPING

BK BOLLKLUBB5- 0AVSLUTAD
2348IKC NYKÖPINGBK BOLLKLUBB

5

-

0

Tid/bana: 12 sept Avslutad
234912 septFERRARISTALLET

STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD0- 3AVSLUTAD
2349FERRARISTALLETSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

0

-

3

Tid/bana: 12 sept WO Avslutad
235012 sept WOPIROTS UNITED

CALCIO FC0- 5AVSLUTAD
2350PIROTS UNITEDCALCIO FC

0

-

5

Tid/bana: 22aug Avslutad
235122augNILS OZKAR MÅLERI AB

IKC NYKÖPING3- 2AVSLUTAD
2351NILS OZKAR MÅLERI ABIKC NYKÖPING

3

-

2

Tid/bana: 22 aug Avslutad
235222 augFERRARISTALLET

STUDSVIK UNITED2- 2AVSLUTAD
2352FERRARISTALLETSTUDSVIK UNITED

2

-

2

Tid/bana: 22 aug Avslutad
235322 augLONKERO FF

BK BOLLKLUBB0- 9AVSLUTAD
2353LONKERO FFBK BOLLKLUBB

0

-

9

Tid/bana: 22 aug Avslutad
235422 augSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

CALCIO FC0- 4AVSLUTAD
2354STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENADCALCIO FC

0

-

4

Tid/bana: 24 aug Avslutad
235524 augNILS OZKAR MÅLERI AB

BK BOLLKLUBB7- 1AVSLUTAD
2355NILS OZKAR MÅLERI ABBK BOLLKLUBB

7

-

1

Tid/bana: 24 aug WO Avslutad
235624 aug WOLONKERO FF

PIROTS UNITED0- 5AVSLUTAD
2356LONKERO FFPIROTS UNITED

0

-

5

Tid/bana: 24 aug Avslutad
235724 augCALCIO FC

FERRARISTALLET3- 2AVSLUTAD
2357CALCIO FCFERRARISTALLET

3

-

2

Tid/bana: 24 aug Avslutad
235824 augSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

IKC NYKÖPING3- 3AVSLUTAD
2358STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENADIKC NYKÖPING

3

-

3

Tid/bana: 29 aug Avslutad
235929 augCALCIO FC

LONKERO FF12- 0AVSLUTAD
2359CALCIO FCLONKERO FF

12

-

0

Tid/bana: 29 aug Avslutad
236029 augIKC NYKÖPING

FERRARISTALLET3- 5AVSLUTAD
2360IKC NYKÖPINGFERRARISTALLET

3

-

5

Tid/bana: 29 aug Avslutad
236129 augSTUDSVIK UNITED

STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD3- 1AVSLUTAD
2361STUDSVIK UNITEDSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

3

-

1

Tid/bana: 29 aug Avslutad
236229 augBK BOLLKLUBB

PIROTS UNITED0- 1AVSLUTAD
2362BK BOLLKLUBBPIROTS UNITED

0

-

1

Tid/bana: 31 aug Avslutad
236331 augPIROTS UNITED

NILS OZKAR MÅLERI AB1- 7AVSLUTAD
2363PIROTS UNITEDNILS OZKAR MÅLERI AB

1

-

7

Tid/bana: 31 aug Avslutad
236431 augSTUDSVIK UNITED

CALCIO FC2- 2AVSLUTAD
2364STUDSVIK UNITEDCALCIO FC

2

-

2

Tid/bana: 5 sept Avslutad
23655 septSTUDSVIK UNITED

LONKERO FF3- 5AVSLUTAD
2365STUDSVIK UNITEDLONKERO FF

3

-

5

Tid/bana: 5 sept Avslutad
23665 septNILS OZKAR MÅLERI AB

STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD6- 0AVSLUTAD
2366NILS OZKAR MÅLERI ABSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

6

-

0

Tid/bana: 5 sept Avslutad
23675 septCALCIO FC

IKC NYKÖPING7- 2AVSLUTAD
2367CALCIO FCIKC NYKÖPING

7

-

2

Tid/bana: 5 sept Avslutad
23685 septFERRARISTALLET

PIROTS UNITED3- 2AVSLUTAD
2368FERRARISTALLETPIROTS UNITED

3

-

2

Tid/bana: 7 sept Avslutad
23697 septIKC NYKÖPING

STUDSVIK UNITED1- 4AVSLUTAD
2369IKC NYKÖPINGSTUDSVIK UNITED

1

-

4

Tid/bana: 7 sept Avslutad
23707 septSTORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD

PIROTS UNITED9- 2AVSLUTAD
2370STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENADPIROTS UNITED

9

-

2

Tid/bana: 7 sept Avslutad
23717 septFERRARISTALLET

LONKERO FF13- 0AVSLUTAD
2371FERRARISTALLETLONKERO FF

13

-

0

Tid/bana: 7 sept Avslutad
23727 septNILS OZKAR MÅLERI AB

CALCIO FC3- 2AVSLUTAD
2372NILS OZKAR MÅLERI ABCALCIO FC

3

-

2


TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
NILS OZKAR MÅLERI AB16150193-177645
CALCIO FC16132171-175441
FERRARISTALLET1681759-431625
BK BOLLKLUBB1672741-40123
IKC NYKÖPING1672749-49023
STORA MARSÄNG AGRO O ENTREPRENAD1654748-43519
PIROTS UNITED16411128-62-3413
STUDSVIK UNITED16321124-63-3911
LONKERO FF16301327-106-799
Tips! Tabellen går att scrolla i sidled ⇄.S=Spelade matcher, V= Vinster, O= Oavgjorda, F= Förluster, GM= Gjorda Mål, IM= Insläppta Mål, P= Poäng
(I mobilvy, scrolla tabellen i sidled för att se alla kolumner och poängen!)
Reservation för typografiska fel (c) 2012-2023 CupSupport.se
Gratis Resultatsystem för Cuper: www.cupsupport.se


2023-05-02 / 2023-11-23. Arkiverad 2024-06-04 DB: 3